Extra discount de angajat
Mai redus ?
Felicitari!
Ai facut un Happy Deal.
Vei primi pe email
extra
discount

garantat in:
Extra
discountul

este gata!
00:00:00
Obtine discountvezi discount >inchide

Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 si legislatie conexa 2017

(0 voturi)
In curand!
Prezentare

Include:

● DOCTRINA

● JURISPRUDENTA

● ADNOTARI.

Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative si extrase atent selectate, la care se adauga informatii utile, structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale.

 

Ingrijit de notar public Alin-Adrian Moise, volumul reuneste in paginile sale o serie de acte normative care vizeaza cu precadere latura procedurala a activitatii notariale si care sunt de o importanta ridicata, in conditiile in care reforma din ultimii ani a dreptului privat a condus si la augmentarea considerabila a izvoarelor in sens formal ale dreptului notarial: 

● Cuvant-inainte la editia anterioara (2015) – pastrat si in acest volum, avand in vedere faptul ca observatiile si scurtele comentarii incluse sunt in continuare de actualitate); 

● Cuvant-inainte la editia 2017 

● L. notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 

● Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 (OMJ nr. 2333/C/2013) 

● Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 10/2014) 

● Codul deontologic al notarilor publici din Romania (Hot. Congresului nr. 9/2015) 

● Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 11/2014) 

● Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 74/2013) 

● Statutul Institutului Notarial Roman (Hot. Cons. UNNPR nr. 128/2015) 

● Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 16/2014) 

● Regulamentul privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici (Hot. Cons. UNNPR nr. 73/2013) 

● Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camerele Notarilor Publici pe actele notariale (Hot. Cons. UNNPR nr. 75/2013) 

● Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public (OMJ nr. 1494/C/2014) 

● Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar (Hot. Cons. UNNPR nr.72/2013) 

● OMJ nr. 1903/C/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit 

● Norme metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia (OMJ nr. 1786/C/2011) 

● Regulamentul privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori (OMMP nr. 1346/2011) 

● Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM (OMAPP nr. 956/2014) 

● Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national al donatorilor de organe, tesuturi si celule (OMS/OMJ nr. 1158/3793/2012) 

● L. nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

● Norme tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale (OMCSI nr. 500/2009) 

● L. nr. 183/2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica 

● L. nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

● Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului (H.G. nr. 594/2008) 

● Dec. nr. 2742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe 

● L. nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului) (Titlul I. Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan) 

● OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014 : 

- Normele metodologice privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale 

- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale 

● L. nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite 

● Codul silvic (extras) 

● Noul Cod de procedura civila (extras) 

● Metodologia privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala (Hot. Cons. UNNPR nr. 76/2013) 

● Noul Cod fiscal si Normele metodologice de aplicare (extras) 

● Noul Cod de procedura fiscala (extras) 

● OMFP/OMJ nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit 

● Norme privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (OMJ nr. 46/C/2011) 

● OMAI nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei 

● Protocolul nr. 3.905/14.949/2013 privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara (ODGANCPI nr. 1009/2013) 

● Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult. (ODGANCPI nr. 309/2010) 

● ODGANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010 

● Protocolul de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara (ODGANCPI nr. 1125/2016) 

 

Cuvant-inainte la editia 2017: 

„La inceputul anului 2015 remarcam, in prefata fostei editii a prezentei culegeri (care cuprindea – in integralitate sau in extras – un numar de 27 de acte normative), ca reforma recenta a dreptului privat a condus si la augmentarea considerabila a izvoarelor in sens formal ale dreptului notarial. 

Devine clar, daca privim cuprinsul prezentei editii (care contine – in integralitate sau in extras – nu mai putin de 38 acte normative), ca procesul de schimbare la care faceam referire nu a dat semne de incetinire. Iar aceasta in conditiile in care paginile care urmeaza nu vizeaza decat tangential dreptul substantial aplicat de notarii publici in activitatea lor. 

Asa fiind, misiunea notarului public este supusa aproape zilnic unor noi provocari. Intrucat solicitantii sunt din ce in ce mai (grabiti, dar) inovatori in negoturile lor juridice dorite a fi puse pe hartie, iar actele notariale sunt din ce in ce mai complexe, cresterea volumului de legislatie care necesita asimilare nu imbunatateste activitatea practica, deoarece rareori se simte ca ar surveni ca urmare a unor veritabile probleme practice. Cel mai des se lasa impresia ca in mod inutil complica lucrurile. In plus, se neglijeaza in mod fundamental ideea ca simpla cunoastere detaliata a legislatiei este superflua, daca nu este dublata si de cunoasterea solutiilor jurisprudentei si ale literaturii de specialitate. 

Or, situatia (in care se pot regasi si alti practicieni ai dreptului) din prezent este ca notarul public descopera cum are din ce in ce mai putin timp sa aprofundeze informatiile care ii sunt necesare profesional. Este suficient a spicui prin prezenta lucrare pentru a descoperi nivelul la care au ajuns obligatiile administrative ale notarului (inregistrari in registre nationale, comunicari de inscrisuri la diverse institutii, obtinere de documentatie prin intermediul portalurilor de internet si al semnaturii electronice calificate etc.). Desigur, anumiti cititori probabil vor zambi sardonic in acest punct si vor aminti despre personalul auxiliar din biroul notarial si despre rolul acestuia. Realitatea – pe care o poate constata rapid orice notar public chiar din primele luni de activitate – este insa ca personalul auxiliar nu este suficient de pregatit ca sa faca fata solicitarilor din ce in ce mai exagerate ale legiuitorului. Poate nu exagerate ca nazuinta, dar cu siguranta exagerate raportat la realitatile sociale din Romania in prezent. 

Organismele profesionale notariale au observat aceste dificultati, insa solutia nu poate fi imediata. Institutul Notarial Roman are obligatia legala sa asigure perfectionarea personalului de specialitate al birourilor notariale (deoarece nici macar studiile juridice nu sunt suficiente pentru asimilarea informatiilor elementare necesare lucrului intr-un birou notarial), dar premisa normei este data de existenta unui personal auxiliar. Mult mai utila ar fi organizarea de cursuri pentru formarea personalului de specialitate, asadar pentru persoanele care ar dori sa dobandeasca o astfel de functie si se situeaza anterior angajarii. Dar un astfel de demers s-a concretizat la un nivel mai serios in cadrul Institutului abia in vara anului 2016 si este inca departe de a fi configurat corespunzator. 

Exista totusi si alte solutii, dar legiuitorul pare ca le evita cu obstinatie. Complet de neinteles este de ce in anul 2013 prerogativele notarilor stagiari de a instrumenta anumite tipuri de acte au fost abrogate. Masura, total neinspirata, a lovit atat in pregatirea stagiarilor (care, instrumentand anumite tipuri de acte de importanta mai redusa, erau obisnuiti mai repede cu responsabilitatea antrenata de procedurile notariale si aveau o motivatie mai puternica in a invata), cat si in notarii publici la care stagiarii fac practica, deoarece in prezent stagiarii ajung in majoritatea cazurilor la nivel de simpli observatori sau, cel mult, la nivel de simplu personal auxiliar. 

Apoi, cunoasterea dreptului strain poate avea un cert folos practic. Modelul francez ofera (este drept, intr-o forma redusa si ea normativ in ultimii ani) solutia de delegare a unor atributii notariale de mai mica importanta (inclusiv semnarea actului notarial, iar nu doar formalitati administrative), de catre notar unui angajat al sau. Este adevarat insa ca o astfel de norma nu s-ar putea aplica in prezent in Romania, in conditiile in care, asa cum am aratat, suntem in prezenta unor probleme serioase de pregatire initiala si continua a personalului auxiliar. 

In orice caz, speranta unor rezolvari exista, dar ele presupun, dupa parerea noastra, o perioada mai lunga de aplicare a dispozitiilor normative existente, fara temerea unor noi modificari ample. Doar cu un astfel de ragaz, persoanele chemate sa formeze practicienii in activitatea notariala pot sa-si indeplineasca in conditii optime misiunea si, mai mult decat atat, sa formuleze in deplina cunostinta de cauza propuneri de lege ferenda”. 

Produs publicat in 2017 de Universul Juridic
Data aparitiei: Martie 2017
Format: 130x200
Tip coperta: Brosata
Numar pagini: 568
ISBN: 978-606-673-163-8
Mai mult