Art. 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei “Black Friday 2017 Autoitalia” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este Auto Italia Impex S.R.L. persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 102, et.1, biroul nr. 1, Sectorul 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9213/1993, Cod Unic de Inregistrare 3786213, cont nr. IBAN RO76 WBAN 2511 0000 4150 3283, deschis la Banca INTESA SAN PAOLO, reprezentata prin de ADRIAN NARCIS GHITA– Director General   si RAUL  POP – Director Financiar

Art. 2. PARTICIPANTII La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii campaniei), de cetatenie romana, cu domiciliul stabil si rezidenta in Romania, care acceseaza pagina speciala dedicata Black Friday, pe platforma de comert electronic Elefant.ro, in ziua de 17 noiembrie 2017 ora: 00:00 si 19 noiembrie 2017 ora 23:59.

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata Black Friday de pe platforma de comert electronic Elefant in intervalul 17 Noiembrie 2017-19 Noiembrie 2017  si sa rezerve unul dintre autovehiculele noi comercializate de Auto Italia Impex SRL si aflate in promotie. Rezervarea unui autovehicul se face prin intermediul unui card bancar acceptat la plata de Elefant, prin blocarea sumei de 1.000 lei, TVA inclus, din contul Participantului, suma ce va fi eliberata intr-un termen de maxim 7 (sapte) zile de la solicitarea Auto Italia Impex SRL, in cazul finalizarii vanzarii sau anularii comenzii. Aceasta suma reprezinta o taxa pentru rezervarea autovehiculului, nu va fi incasata de Auto Italia Impex SRL (nu reprezinta avans din pretul autovehiculului), nu va fi compensata cu pretul autovehiculului si va fi eliberata Participantului de catre Elefant la solicitarea Auto Italia Impex SRL sau, dupa caz, in alte conditii prevazute in prezentul Regulament.

Lista autovehiculelor aflate in promotie, constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Lista cu autovehiculele prevazute in Anexa nr. 1 este valabila la data lansarii prezentei campanii. Este posibil ca la momentul solicitarii in vederea rezervarii unui autovehicul, acesta sa nu mai fie disponibil, fiind rezervat deja de un alt Participant. Autovehiculele sunt in stoc limitat, rezervarea acestora putandu-se face in limita stocului disponibil si prezentat in Anexa 1. Oferta este valabila exclusiv pentru autovehiculele mentionate in Anexa nr. 1, rezervate in perioada de valabilitate a Campaniei Black Friday 2017 Autoitalia.

Art. 3. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT 2 Prezentul Regulament este disponibil gratuit. Prin participarea la campania „Black Friday 2017 Autoitalia”, ce se va desfasura in data de 17 noiembrie ora 00:00 si 19 noiembrie ora 23:59, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.Elefant.ro. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania „Black Friday 2017 Autoitalia ” pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 021 9600sau prin email relatiiclienti@autoitalia.ro .

Art. 4. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI “Black Friday 2017 Autoitalia” Rezervarea autovehiculului prin intermediul paginii special dedicate “Black Friday” de pe platforma de comert electronic Elefant, in ziua de 17 noiembrie 2017, ora 00:00 –19 noiembrie 2017 ora 23:59, nu are valoarea unui antecontract sau contract de vanzare-cumparare autovehicul si nici nu creeaza vreo obligatie suplimentara in sarcina Elefant Online SA, cu exceptia celor mentionate in prezentul Regulament.

Este necesar ca, dupa rezervarea autovehiculului, Participantul sa imprime dovada rezervarii, primita pe email la adresa mentionata, si sa se prezinte la unul din show-roomurile Auto Italia Impex SRL din Bucuresti, mentionate in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament in termen de maxim 7 zile de la data efectuarii rezervarii pentru:

 - a semna contractul de vanzare pentru autovehiculul rezervat;

- a achita pretul integral al autovehiculului astfel cum acesta este indicat in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Intr-un termen de 7 zile din momentul semnarii contractului de vanzare si achitarii integrale a pretului Participantului i se va elibera suma de 1.000 lei, TVA inclus, suma blocata in momentul rezervarii. Pentru autovehiculul rezervat Participantul are obligatia de achita integral pretul in termenul mai sus mentionat, in caz contrar Participantul nemaiputand beneficia de oferta promo pentru autovehiculul rezervat (in cazul neindeplinirii acestei obligatii rezervarea va fi anulata).

In cazul in care Participantul nu se va prezenta la vreunul din show-roomurile Auto Italia Impex SRL participante la promotie intr-un termen de maxim 7 zile de la data rezervarii pentru a semna contractul de vanzare a autovehiculului rezervat, suma de 1.000 de lei reprezentand taxa de rezervare va fi eliberata automat. Prin deblocarea automata a sumei de 1.000 de lei, TVA inclus, aferenta rezervarii autovehiculului in promotie, Participantul nu mai poate emite nicio pretentie cu privire la autovehiculul rezervat.

De asemenea, Participantul are dreptul ca oricand in interiorul termenului de 7 zile sa renunte expres la dreptul sau de rezervare, notificand in scris Organizatorul. Intr-un termen de 7 zile din momentul notificarii Organizatorului asupra renuntarii exprese la dreptul la rezervare, Participantului i se va elibera suma de 1.000 lei (TVA inclus), suma blocata in momentul rezervarii.

Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Auto Italia Impex SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: furnizare bunuri si servicii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Auto Italia Impex SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre Participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Auto Italia Impex SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5623 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001").

Prin inscrierea la aceasta promotie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Auto Italia Impex SRL, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 4

Art. 5. CLAUZE FINALE Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru formularele de rezervare necorespunzatoare din punct de vedere al continutului ( informatii incomplete, false sau vadit eronate, etc.)

Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru materialele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (informatii ilizibile, false sau vadit eronate, etc.)

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment urmand a anunța publicul prin intermediul site-ului www.Elefant.ro.

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.

Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Prezentul regulament a fost redactat si semnat in 2 (doua) exemplare.

Auto Italia Impex S.R.L.

 

Anexa 1

 Oferta  Auto Italia Impex S.R.L.

Model Motorizare Nivel Echipare Pret lista (TVA inclus) Pret de vanzare (TVA inclus)
FIAT 500 1.2 8V 69CP E6 POP 11,260 € 8,999 €
FIAT 500 1.2 8V 69CP E6 POP 11,260 € 8,999 €
FIAT 500 1.2 8V 69CP E6 POP 11,260 € 8,999 €
FIAT 500 1.2 8V 69CP E6 LOUNGE 13,844 € 11,299 €
FIAT 500 1.2 8V 69CP E6 LOUNGE 13,844 € 11,299 €
FIAT 500C 1.2 8V 69CP E6 LOUNGE 60th Anniversary 18,795 € 15,499 €
FIAT 500X 1.4 M-Air 140 CP POP STAR 17,967 € 15,899 €
FIAT 500X 1.4 M-Air 140 CP POP STAR 17,967 € 15,899 €
FIAT 500X 1.4 M-Air 140 CP POP STAR 17,967 € 15,899 €

 Continuare Anexa 2 - Lista showroom-uri