Art.1.   Organizatorul Campaniei promotionale.

1.1.       Campania promotionala ”Black Friday 2017Servicii medicale” este organizata de Medicover SRL sediul in Str. Modrogan, Nr. 20, Sector 1, Bucuresti numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 15446991, (denumita in cele ce urmeaza in mod individual “Organizatorul”). 

1.2.      Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.elefant.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

1.3.       Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica in orice moment oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

2.1.       Campania promoţională (“Campania”) poartă denumirea ”Black Friday 2017 Servicii medicale.

2.2.       Campania promoţională se desfăşoară în perioada 17.11.2017 ora 00:00 - 19.11.2017 ora 23:59, pe platforma de comert online www.elefant.ro.

Art.3.   Produse participante la Campanie.

3.1.       Produsele care fac obiectul acestei campanii sunt reprezentate de pachetele de servicii generate si comercializate de catre furnizorul Medicover, care vor fi prezentate pe durata prezentei Campanii pe platforma electronica elefant.ro.

3.2.       Fac obiectul Campaniei toate pachetele de servicii ale Organizatorului prezentate pe platforma de comert online www.elefant.ro, in categoria “Sanatate si frumusete”, denumite in continuare in mod individual “Produsul Campaniei” si in mod colectiv “Produsele Campaniei”, in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

Art.4.   Modul de desfăşurare a Campaniei.

4.1.      Adaugarea Produsului in cos si trimiterea rezervarii prin intermediul paginii special dedicate “Black Friday” de pe platforma de comert electronic Elefant.ro pe durata Campaniei nu are valoarea unui antecontract sau contract de prestare a serviciilor medicale si nu poate fi inteleasa de Participanti ca echivaland unui raport juridic ce naste obligatii de prestare de servicii din partea Elefant Online si nici nu creeaza vreo obligatie suplimentara in sarcina Elefant Online SA, cu exceptia celor mentionate expres in prezentul Regulament.

            Pentru a putea beneficia de ofertele de Produse aferente Campaniei, va fi necesar ca Participantul: (i) sa rezerve Produsul pe platforma elefant.ro; (ii) sa achite contravaloarea Produsului exclusiv cu plata online cu card bancar pe platforma elefant.ro (orice alte modalitati de plata nu vor indreptati clientul sa beneficieze de ofertele ce fac obiectul prezentei Campanii), Organizatorul mandatand astfel Elefant Online in scopul incasarii in numele sau a contravalorii Produsului rezervat de Participant; (iii) sa furnizeze catre Medicover documentele solicitate de acestia care sunt necesare pentru a incheia cu Medicover contractul de furnizare servicii medicale in termenul mentionat in prezentul Regulament; (iv) sa respecte toate termenele si conditiile mentionate in prezentul Regulament.

4.2.      Prin rezervarea Produsului de catre Participant pe platforma elefant.ro, acesta este de acord ca, ulterior achitarii contravalorii Produsului, sa fie contactat de catre un reprezentant al Medicover in vederea prezentarii documentelor necesare pentru incheierea contractului mentionat la art. 4.1. pct. iii) de mai sus.

Astfel, ulterior efectuarii platii de catre Participant, Medicover se obliga ca, nu mai tarziu pana in data de 3 decembrie 2017, sa contacteze Participantul telefonic, de maxim 3 ori, la datele de contact comunicate de Elefant Online (astfel cum sunt acestea inregistrate pe site-ul www.Elefant.ro) in vederea comunicarii detaliilor privind documentele necesare incheierii contractului mentionat la art. 4.1. pct. iii) de mai sus precum şi in vederea detalierii procesului de contractare a serviciilor medicale. In cazul in care Participantul nu a putut fi contactat pana cel tarziu la data de 3 decembrie 2017, din motive neimputabile Organizatorului, acesta nu va mai putea beneficia de oferta ce face obiectul campaniei „Black Friday 2017 servicii medicale”, Organizatorul urmand sa restituie (prin intermediul Elefant Online) suma achitata de Participant in 7 zile de la expirarea acestui termen.

4.3.      Este necesar ca, pentru a beneficia de oferta ce face obiectul campaniei „Black Friday 2017 Servicii medicale” Participantul sa transmita toate documentele solicitate de Medicover prin e-mail, la adresa telesales@medicover.ro , pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2017. In cazul in care, pana la aceasta data, Participantul nu a transmis toate documentele solicitate de Medicover sau documentele contin informatii false, ilizibile, vadit eronate etc. si acestea nu sunt completate/remediate de catre Participant pana la data de 15 decembrie 2017, Participantul nu va mai putea beneficia de oferta ce face obiectul campaniei „Black Friday 2017 Servicii medicale”, situatie in care Organizatorul va anula comanda si ii va returna suma platita de Participant (prin intermediul Elefant Online) in contul din care s-a efectuat initial plata, in 7 zile de la anularea comenzii.

4.4.      Participantul isi poate exercita dreptul de retragere de 14 zile de la data primirii Produsului, astfel cum este acesta prevazut de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pusa la dispozitie de Organizator(prin intermediul Elefant Online) in cadrul sectiunii http://www.elefant.ro/politica-retur 

4.5.      Produsele vor fi valabile in intervalul 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2018, putand fi accesate de Participant in acest interval, cu conditia indeplinirii de catre Participant a obligatiilor mentionate la articolele 4.1., 4.2. si 4.3. de mai sus (inclusiv incheierea contractului mentionat la articolul 4.1. pct. iii de mai sus).

Art.5.   Dreptul şi condiţiile de participare.

5.1.      La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii Campaniei), de cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, care acceseaza pagina speciala dedicata Black Friday, pe platforma de comert electronic Elefant.ro in intervalul mentionat la articolul 2.2. din Regulament.

            Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata Black Friday de pe platforma de comert electronic Elefant.ro, sa rezerve unul dintre Produsele comercializate de Medicover SRL si aflate in promotie si sa achite contravaloarea Produsului rezervat catre Organizator prin intermediul platformei elefant.ro, urmand ca ulterior sa incheie contractul pentru furnizarea serviciilor medicale cu Organizatorul in termenii si conditiile mentionate in prezentul Regulament.

Lista Produselor aflate in promotie, constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Lista cu Produsele prevazute in Anexa nr. 1 este valabila la data lansarii prezentei campanii. Este posibil ca la momentul solicitarii in vederea rezervarii unui Produs, acesta sa nu mai fie disponibil, fiind rezervat deja de un alt Participant. Produsele sunt in stoc limitat, rezervarea acestora putandu-se face in limita stocului disponibil si prezentat in Anexa 1. Oferta este valabila exclusiv pentru Produsele mentionate in Anexa nr. 1, rezervate in perioada de valabilitate a Campaniei Black Friday 2017 Servicii Medicale.

Art.6.   Protectia datelor cu caracter personal. 

6.1.      Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia. Totodata, prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate exclusiv in scopul achizitionarii Produselor de catre Participant, respectiv incheierii si executarii contractelor de prestari servicii medicale cu Medicover.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a Participantului, datata si semnata, expediata la sediul Medicover din telesales@medicover.ro .

6.3.       Datele inregistrate sunt utilizate de catre Organizator si imputernicitii sai/partenerii contractuali cu buna-credinta, in scopuri legitime si cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

6.3.      Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Art.7.   Litigii.

7.1.      In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8.   Dispozitii finale.

9.1.      Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul Regulament al Campaniei.

9.2.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.elefant.ro).

9.3.       Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, entru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

 

 

Medicover SRL