Art.1.   Organizatorul Campaniei promotionale.

1.1.       Campania promotionala Black Friday 2017 Vouchere Wellnesseste organizata de ELEFANT ONLINE S.A., cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București, cod unic de inregistrare RO26396066, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Bucuresti J40/6415/2010, capital social 40.831.400 lei lei, subscris si varsat integral („Elefant Online”) si WORLD CLASS ROMANIA SA , cu sediul in Str. Ion Brezoianu, , 27 E, Sector 1, Bucuresti, CUI 16128511, J40/1837/2004  (denumite in cele ce urmeaza in mod individual “Organizatorul” si in mod colectiv „Organizatorii”).

1.2.      Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.elefant.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

1.3.       Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica in orice moment oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

2.1.       Campania promoţională (“Campania”) poartă denumirea ”Black Week 2017 Vouchere Wellness.

2.2.       Campania promoţională se desfăşoară în perioada 20.11.2017 ora 00:00 - 23.11.2017 ora 23:59, pe platforma de comert online www.elefant.ro.

Art.3.   Produse participante la Campanie.

3.1.       Produsele care fac obiectul acestei campanii sunt reprezentare de voucherele de servicii generate de catre furnizorul World Class, care vor fi comercializate de catre Elefant Online pe durata prezentei Campanii.

3.2.       Fac obiectul Campaniei toate voucherele comercializate pe platforma de comert online www.elefant.ro, in categoria “Wellness”, denumite in continuare in mod individual “Produsul Campaniei” si in mod colectiv “Produsele Campaniei”, in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

Art.4.   Modul de desfăşurare a Campaniei.

4.1.      Adaugarea Produsului in cos si trimiterea comenzii prin intermediul paginii special dedicate “Black Friday” de pe platforma de comert electronic Elefant.ro pe durata Campaniei nu are valoarea unui antecontract sau contract de prestare a serviciilor wellness si nu poate fi inteleasa de Participanti ca echivaland unui raport juridic ce naste obligatii de prestare de servicii din partea Elefant Online, acordand exclusiv Participantilor dreptul de a achizitiona Produsele Campaniei. Astfel, incheierea contractului intre Elefant Online si Participant avand ca obiect achizitia unuia sau mai multor Produse ce fac obiectul Campaniei va avea loc conform prevederilor Termenilor si Conditiilor acceptate de Participant la momentul crearii contului pe platforma elefant.ro.

Factura emisa de Elefant Online ca urmare a achizitiei unui Produs al Campaniei de catre Participant nu echivaleaza cu Produsul si nu indreptateste Participantul sa beneficieze de drepturile aferente Produsului, factura neputand inlocui in niciun moment voucher-ul. Astfel, pentru a putea beneficia de drepturile ce deriva din Produsul/Produsele Campaniei, va fi necesar ca Participantul: (i) sa achite contravaloarea Produsului; (ii) sa intre in posesia Produsului; (iii) sa predea Produsul in original catre World Class la momentul prezentarii la unul din punctele de lucru ale acestuia in scopul incheierii contractului; (iv) sa se prezinte pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2017, cu un act de identitate valid, la unul din sediile World Class mentionate in Anexa la Regulament in scopul semnarii contractului si, implicit, a activarii abonamentului aferent si (v) sa respecte toate termenele si conditiile mentionate in prezentul Regulament.

4.2.      In cazul in care Participantul nu s-a prezentat pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2017 la unul din punctele de lucru World Class in scopul semnarii contractului si, implicit, a activarii abonamentului din motive neimputabile unuia din Organizatori, Participantul nu va mai putea beneficia de oferta ce face obiectul campaniei „Black Friday 2017 Vouchere Wellness”, nemaifiind astfel indreptatit sa solicite ulterior expirarii acestui termen de 31 decembrie 2017 restituirea contravalorii Produsului achizitionat.

4.3.      Participantul isi poate exercita dreptul de retragere de 14 zile de la data primirii Produsului, astfel cum este acesta prevazut de OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, urmand fluxul de retur descris in sectiunea http://www.elefant.ro/politica-retur.

4.4.      Pentru a-si putea exercita exercita dreptul de retur mentionat la articolul 4.3. de mai sus Produsele trebuie sa fie restituite de Participant in aceeasi stare in care au fost livrate, respectiv codul secret prezent pe voucher nu trebuie sa fie razuit (fara ca prin aceasta sa fie afectate drepturile Participantului prevazute de dispozitiile OUG 34/2014 in cazul exercitarii dreptului de retragere mentionat la articolul 4.3. de mai sus).

4.6.      Vouchere Wellness vor fi valabile 12 (douasprezece) luni de la activare sau 3(trei) luni in functie de tipul de produs, putand fi accesate de Participant in acest interval cu conditia indeplinirii de catre Participant a obligatiilor mentionate la articolele 4.2. si 4.3. de mai sus (inclusiv incheierea contractului mentionat la articolul 4.1. pct. iii de mai sus).

Art.5.   Dreptul şi condiţiile de participare.

5.1.      De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate, cu exceptia angajatilor Organizatorului si rudele de gradul I ale acestora.

Art.6.   Protectia datelor cu caracter personal.

6.1.      Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizatori pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia. Totodata, prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate exclusiv in scopul achizitionarii Produselor de catre Participant, respectiv incheierii si executarii contractelor de prestari servicii cu World Class.

6.2.      Organizatorii nu vor transmite datele personale catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Elefant Online din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, Sector 2 sau, dupa caz, la sediul World Class din [a se completa], in functie de persoana Organizatorului care a prelucrat datele cu caracter personal ale Participantului.

6.3.       Datele inregistrate sunt utilizate de catre Organizatorii si imputernicitii sai/partenerii contractuali cu buna-credinta, in scopuri legitime si cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

6.3.      Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorilor printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

 

Art.7.   Litigii.

7.1.      In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8.   Dispozitii finale.

9.1.      Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul Regulament al Campaniei.

9.2.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.elefant.ro).

9.3.       Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, entru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

9.4.       Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza cu Termenii si Conditiile existente pe platforma elefant.ro. In cazul in care vor exista neconcordante intre prezentul Regulament si Termenii si Conditiile mentionate cu privire la desfasurarea Campaniei ce face obiectul prezentei Campanii, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

 

 Continuare -> Anexa care contine toate cluburile World Class