REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulament “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta”

 

Art.1.   Organizatorul Campaniei promotionale. 

1.1.       Campania promotionala “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta” este organizata de ELEFANT ONLINE S.A., cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București, cod unic de inregistrare RO26396066, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Bucuresti J40/6415/2010, capital social 31.648.400 lei, subscris si varsat integral (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.elefant.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

1.3.       Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica in orice moment oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

2.1.      Campania promoţională poartă denumirea ”Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta. 

2.2.       Campania promoţională se desfăşoară în perioada 16.05.2017-01.11.2017, pe platforma de comert online www.elefant.ro.

 

Art.3.   Produse participante la Campanie.

3.1.       Fac obiectul Campaniei toate produsele comercializate pe platforma de comert online www.elefant.ro care vor purta mentiunea “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta” (denumite in continuare in mod individual “Produsul Campaniei” si in mod colectiv “Produsele Campaniei”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament.

Art.4.   Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale.

4.1.       Clientii platformei de comert online www.elefant.ro, beneficiaza de Clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai mic pret (fara a lua in calcul costul de transport), la acelasi produs si care poarta mentiunea “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta” pe site-ul www.elefant.ro (denumite in continuare “Produsul Campaniei”), in aceleasi conditii de comercializare practicate de Platformele de vânzare online ale magazinelor online cu acelasi obiect de activitate (aplicabile pe aceste Platforme in intervalul mentionat la articolul 4.3. de mai jos) sub rezerva indeplinirii conditiilor cumulative prevazute in prezentul Regulament.

4.2.       Pentru ca un client al Organizatorului sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

4.2.1.    Clientul sa fi achizitionat un produs de pe www.elefant.ro care poarta mentiunea “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta”, achizitia fiind confirmata prin factura care atesta achizitia de pe site-ul www.elefant.ro iar acel produs sa fi fost livrat catre client, livrarea fiind confirmata prin chitanta (in cazul in care produsul se livreaza cu plata ramburs), bon fiscal sau, dupa caz, prin confirmarea platii primita din partea www.elefant.ro (in cazul in care plata s-a efectuat online la momentul plasarii comenzii).

4.2.2.    Clientul sa gaseasca spre comercializare Acelasi produs, pe unul din Platformele de vanzare online cu acelasi obiect de activitate, insa la un pret mai mic fata de cel practicat pe www.elefant.ro la momentul la care clientul lanseaza comanda pe platforma online elefant.ro.

4.2.3.    Pretul acelorasi produse comercializate de Platformele de vânzare online ale magazinelor online cu acelasi obiect de activitate sa fie un pret real (de exemplu fara a se limita la erori tehnice inregistrate de aceste platforme online) iar aceleasi produse sa nu faca obiectul unei actiuni de vanzare produse resigilate pe aceste Platforme.

4.2.4.    Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin fotografii datate sau print screen-uri/URL (maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe factura).

4.2.5.    Pretul mai mic trebuie sa fie valabil minim o zi calendaristica pe cel putin una din Platformele de vanzare online cu acelasi obiect de activitate, calculate incepand cu ziua transmiterii catre Organizator a formularului de rambursare.

4.2.6.    Acelasi produs sa fie disponibil in stocul Platformele de vanzare online cu acelasi obiect de activitate la momentul plasarii comenzii de catre client pe platforma online www.elefant.ro .

4.2.7.    Clientul sa nu fi returnat Produsul Campaniei achizitionat de pe www.elefant.ro la momentul transmiterii formularului de rambursare si sa nu isi fi exercitat dreptul de denuntare unilaterala in termenul prevazut pe platforma online www.elefant.ro.

4.2.8.    Clientul sa fi transmis Organizatorului la adresa de email contact@elefant.ro formularul de rambursare completat corect si complet conform articolului 4.3. de mai jos precum si o copie a actului de identitate al clientului. Formularul de rambursare va fi disponibil la urmatoarea adresa :  https://help.elefant.ro/hc/ro/requests/new

4.3.      In masura in care, in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la achizitionarea Produsului Campaniei, clientul constata ca Acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic intr-una dintre Platformele de vanzare online cu acelasi obiect de activitate, Organizatorul va rambursa dublul diferentei de pret clientului daca conditiile de eligibilitate de la articolul 4.2. de mai sus precum si orice alte conditii mentionate in prezentul Regulament sunt indeplinite cumulativ. In cazul in care clientul depaseste termenul de 7 (sapte) zile calendaristice si nu completeaza formularul de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea dublului diferentei de pret.

4.4.      In cazul achizitiei Produsului Campaniei de pe www.elefant.ro dublul diferentei de pret se ramburseaza sub forma unui voucher valoric ce va putea fi utilizat pentru achizitia altor produse de pe www.elefant.ro, in maxim 30 (treizeci) de zile de la data emiterii acestuia.

4.5.      Clientului ii va fi comunicat in scris pe adresa de e-mail mentionata in formularul de rambursare, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data transmiterii formularului de rambursare, rezultatul verificarii.

4.6.      Daca, urmare verificarii cererii clientului se constata de catre Organizator ca sunt intrunite conditiile de rambursare si cererea este valida, clientului i se va transfera in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de 3o de zile calculat de la data achizitiei Produsului Campaniei (termen in cadrul caruia clientul isi poate exercita dreptul de denuntare unilaterala), dublul diferentei de pret, sub forma unui voucher valoric transmis la adresa de email mentionata in formularul de rambursare ce va putea fi folosit la urmatoarea achizitie pe site-ul elefant.ro.

4.7.      Daca clientul a returnat Produsul Campaniei in termen de 30 de zile de la data achizitiei acesta va pierde dreptul de a beneficia de emiterea unui voucher valoric, clientului fiindu-i returnata contravaloarea integrala a Produsului Campaniei.

4.8.      Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi depusa la sediul Organizatorului sau pe email la adresa contact@elefant.ro.

Art.5.   Dreptul şi condiţiile de participare.

5.1.      De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate, cu exceptia angajatilor Organizatorului si rudele de gradul I ale acestora.

Art.6.   Protectia datelor cu caracter personal. 

6.1.      Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, Sector 2.

6.3.      Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Art.7.   Litigii.

7.1.      In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.8.   Definitii.

8.1.       “Acelasi produs” – produs identic cu Produsul Campaniei achizitionat de pe site-ul www.elefant.ro, acelasi brand, acelasi cod de produs.

8.2.       Aceleasi conditii de comercializare“– Produsul Campaniei trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat de pe www.elefant.ro. Compararea se va face intre pretul de vanzare din ziua achizitiei practicat de Organizator si afisat pe www. elefant.ro, si pretul de vânzare oferit de catre o Platforma de vanzare online cu acelasi obiect de activitate cu privire la Acelasi produs.

8.3.       “Clauza ofertei concurente”– prevedere contractuala care permite clientului Organizatorului sa obtina de la acesta, cel mai bun pret practicat timp de 3 (trei) zile la Produsele Campaniei in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de Platforme de vanzare online cu acelasi obiect de activitate;

8.4.       “Client eligibil pentru acordarea dublului diferentei “- clientul este eligibil pentru rambursarea dublului diferentei daca intruneste cumulativ conditiile mentionate in prezentul Regulament, a achizitionat si platit Produsul Campaniei de pe site-ul www.elefant.ro, avand creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii. Pentru completarea formularului de rambursare clientul trebuie sa fie utilizator inregistrat pe site-ul www.elefant.ro.

8.5.       “Formular de rambursare – formular tip existent pe www.elefant.ro, care se completeaza de catre client si in baza caruia, dupa validarea facuta pe www.elefant.ro, se emite un voucher avand valoarea diferentei de pret ce va putea fi utilizat la viitoare achizitii de produse pe site-ul elefant.ro.

8.6.       Platforme de vanzare online cu acelasi obiect de activitate– magazinele online, care sunt detinute de societati inregistrate la Oficiul Registrului Comertului in Romania si care comercializeaza Acelasi produs.

8.7.       “Valoarea voucherului“ – voucherul va avea o valoare egala cu dublul diferentei dintre pretul platit de client pentru Produsul Campaniei achizitionat de pe www.elefant.ro si pretul practicat de unul din Platformele de vanzare online cu acelasi obiect de activitate. Voucherul valoric va putea fi folosit timp de 1 (un) an de la emitere, ce va putea fi utilizat pe www.elefant.ro.

Art.9.   Dispozitii finale.

9.1.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.elefant.ro).

9.2.      Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, entru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

9.3.       Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Cel mai mic pret online. Platim de 2X diferenta” poate fi depusă la adresa:Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București sau la urmatoarea adresa de email: conciliere@elefant.ro.