REGULAMENT

Art. 1. Organizatorul


SOCIETATEA COMERCIALĂ Elefant Online S.A., Societate pe Actiuni, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6415/23.06.2010, cod fiscal RO 26396066, reprezentată legal de Sergiu Chircă, în calitate de Director General este organizatorul promoției "Concurs Facebook - 6 povești cu draci " în intervalul 16.10.2018 și 17.10.2018, finele zilei.

Art. 2. Drept de participare

La această promoție pot participa persoane fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.

Art. 3. Participarea la promoție

O persoană poate participa la această promoție daca execută toate cele 3 acțiuni Like&Share&Tag a Friend pentru postarea "Concurs Facebook - 6 povești cu draci" de pe pagina oficială de Facebook elefant.ro

Art. 4. Procedura promoției

Prezentul Regulament poate fi consultat în mod gratuit accesând www.elefant.ro.

Pentru a participa la această promoție, un utilizator trebuie să efectueze cele 3 acțiuni Like&Share&Tag a Friend pentru postarea  "Concurs Facebook - 6 povești cu draci" de pe pagina oficială de Facebook elefant.ro în intervalul menționat mai sus, iar câștigătorul ales prin tragere la sorți, prin intermediul site-ului https://commentpicker.com, va primi cadou cartea ''6 povești cu draci'', Igor Bergler.

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

 

Art. 5. Desemnarea câștigătorului

 

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și se va verifica daca toate cele 3 acțiuni au fost efectuate, Like&Share&Tag a Friend pentru postarea  "Concurs Facebook - 6 povești cu draci" de pe pagina oficială de Facebook elefant.ro în intervalul în care campania este activă.


Câștigătorul va primi cartea ''6 povești cu draci'', Igor Bergler și se va anunța pe pagina oficială de Facebook elefant.ro în cursul zilei de joi, 18 Octombrie, 2018

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.


Art. 6. Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Elefant Online S.A. în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct al Elefant Online S.A. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al Elefant Online S.A. – Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București – organizatorul se obligă:

-să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Art. 7. Diverse

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI - În orice moment, în cazul  în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.elefant.ro.

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale elefant.ro și pentru newsletterul elefant.ro.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului, pentru validarea contului personal din www.elefant.ro, fiecare participant la promoție fiind obligat să completeze cu date corecte toate câmpurile afișate.


Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: contact@elefant.ro sau puteți suna la numărul de telefon 031.620.34.58.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #e4af0a} span.s1 {color: #454545}