REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulament “ELEFANT PREMIUM” 

 

 

Art.1.   Organizatorul Campaniei promotionale.

1.1.  Campania “Elefant Premium” este organizata de ELEFANT ONLINE S.A., cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București, cod unic de inregistrare RO26396066, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Bucuresti J40/6415/2010, capital social 31.648.400 lei, subscris si varsat integral (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2.  Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.elefant.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

1.3.  Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica in orice moment oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei.

 

Art.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

2.1.  Campania poartă denumirea ”Elefant Premium”.

2.2.  Campania promoţională se desfăşoară în perioada 14.09.2017-31.12.2019, pe platforma de comert online www.elefant.ro. 

 

Art.3.   Produse participante la Campanie.

3.1.   Fac obiectul Campaniei toate produsele comercializate pe platforma de comert online www.elefant.ro care au insemnul de "+ n puncte" in pagina de produs, in conditiile mentionate in prezentul Regulament. 

 

Art.4.   Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale.

4.1.   Modalitatea de acordare a punctelor

4.1.1.   Limita maxima de puncte, care se pot acumula in orice moment intr-un cont, este de 5.000 puncte, indiferent de numarul comenzilor sau de valoarea acestora, urmand ca, in cazul utilizarii acestor puncte de catre client, contul clientului sa fie creditat cu noi puncte pe masura plasarii de noi comenzi pe platforma elefant.ro in limita maxima mai sus mentionata.

4.1.2.   La aceasta campanie pot participa toti clientii elefant.ro care:

4.1.2.1   (i) la data lansarii Campaniei au un cont activ inregistrat pe elefant.ro si (ii) au plasat cel putin o comanda finalizata in intervalul 01.09.2016-14.09.2017 pe platforma online a Organizatorului le vor fi incarcate automat de catre Organizator 100 de puncte in contul Elefant Premium. In sensul prezentului articol, comanda finalizata inseamna comanda livrata de Organizator, achitata de client si in privinta careia clientul nu si-a exercitat in termenul legal dreptul de retragere din contractul la distanta incheiat cu Organizatorul;

4.1.2.2   (i) au plasat o comanda de produse pe platforma online a Organizatorului; (ii) comanda a fost plasata prin intermediul contului deschis de client pe elefant.ro (iii) comanda vizeaza produse care participa la Campanie in conditiile mentionate la articolul 3.1. de mai sus; (iv) clientul nu a anulat comanda, produsele aferente comenzii au fost livrate clientului si platite de acesta; iar (v) clientul nu si-a exercitat dreptul de retragere din contractul la distanta incheiat cu Organizatorul, le vor fi incarcate in contul Elefant Premium in termen de 15 (cincisprezece) zile de la confirmarea comenzii de catre Organizator, numarul de puncte aferent produselor comandate de acestia in conditiile mentionate in prezentul articol, cu conditia ca la momentul incarcarii punctelor de Organizator sa detina un cont activ pe elefant.ro. Punctele se aplica la valoarea finala a produselor comandate (fara a lua in calcul costul de transport).

4.2.  Modalitatea de utilizare a punctelor

4.2.1.  Punctele au o valabilitate limitata de 360 de zile. Cu toate acestea, ele vor putea fi utilizate de client doar ulterior transformarii acestora in vouchere valorice In acest scop, clientul va accesa contul Elefant Premium si va urma pasii existenti in acest cont. Transformarea punctelor in vouchere valorice se va efectua automat in contul activ al clientului existent pe platforma online a Organizatorului la o valoare a punctelor care va fi stabilita de Organizator conform propriei politici a Organizatorului si care va putea fi modificata unilateral de acesta in orice moment fara a fi necesar sa informeze in acest scop clientul. 

4.1.2.  Ulterior transformarii punctelor in vouchere valorice, clientul va putea utiliza aceste vouchere valorice in termen de cel mult 180 zile de la momentul activarii voucherelor in scopul achizitionarii de produse comercializate de Organizator pe platforma online elefant.ro. Voucherele vor putea fi utilizate astfel indiferent de valoarea acestora sau a comenzii pe care clientul urmeaza sa o plaseze.

In sensul prezentului articol, activarea voucherelor inseamna transformarea punctelor in vouchere valorice in urma manifestarii de vointa a clientului Organizatorului prin parcurgerea pasilor in contul Elefant Premium.

4.1.3.   Voucherele valorice sunt netransmisibile. In acest scop, se va avea in vedere faptul ca, utilizarea acestor vouchere valorice la plasarea unor comenzi va putea fi efectuata exclusiv de catre clientul beneficiar al acestor vouchere valorice si doar din contul de client care a generat aceste vouchere.

4.1.4 Voucherul cu transport gratuit este activ doar pentru comenzile inregistrate cu livrare pe teritoriul Romaniei.

Comenzile cu livrare internationala vor fi excluse din aceasta oferta.

4.1.5.  In cazul unor suspiciuni de frauda privind obtinerea si utilizarea de puncte, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula unilateral orice alocare sau folosire a acestor puncte, fara ca clientul sa aiba dreptul de a pretinde daune interese sau contravaloarea acestor puncte.

 

Art.5.   Dreptul şi condiţiile de participare.

5.1.  De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului si rudele de gradul I ale acestora.

 

Art.6.   Protectia datelor cu caracter personal. 

6.1.  Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

6.2.  Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, Sector 2.

6.3.  Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

 

Art.7.   Litigii.

7.1.  In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

Art.8.   Dispozitii finale.

8.1.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari asupra valorii voucherelor in puncte, pe parcursul derularii Campaniei.

8.2.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.elefant.ro).

8.3.  Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament. In cazul in care Organizatorul va constata ca un participant la Campanie nu a respectat prevederile prezentului Regulament, va fi indreptatit sa elimine acest participant din Campanie fara notificare prealabila sau fara indeplinirea unei alte formalitati prealabile.

8.3.  Orice contestare având ca obiect campania Elefant Premium poate fi depusă la adresa:Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București sau la urmatoarea adresa de email: conciliere@elefant.ro.