Regulamentul oficial al Campaniei

“ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE!”

 

ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “ ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE!” (denumită în continuare „Campania”) este S.C. Groupe SEB Romania SRL („Organizatorul”), societate comercială din Romania, cu sediul în București, Sector 1, Str. Ermil Pangratti, nr. 13,  având CIF RO18288047, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/482/2006, reprezentată legal de domnul Ivaylo Grozdanov în calitate de Administrator.

Campania “ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE!” este valabilă exclusiv pe teritoriul României, pentru produsele participante achiziționate în perioada 1 aprilie 2019, ora 00:00 – 31 decembrie 2019, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB România SRL oferă garanţie standard pentru produsele sale pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziţionării produselor. Pe lângă garanţia standard de doi (2) ani, puteţi obţine o garanţie extinsă de trei (3) ani exclusiv pentru produsele descrise in art. 2, cu condiția să înregistrați produsul pe website-ul campaniei: www.rowenta.ro/garantie-extinsa, până la data de 15 ianuarie 2020, ora 23:59, inclusiv.   

 

ART.2: PRODUSELE PARTICIPANTE

Aspiratoarele ROWENTA pentru care puteți beneficia de extinderea termenului de garanţie de la doi (2) ani la cinci (5) ani sunt:

Categorie

Cod

Denumire

Aspiratoare cu sac

RO7485EA

Silence Force

RO6486EA

Silence Force

RO6477EA

Silence Force

RO6457EA

Silence Force

RO6455EA

Silence Force

RO6441EA

Silence Force

RO6443EA

Silence Force

RO6495EA

Silence Force

RO6493EA

Silence Force

RO6487EA

Silence Force

RO6491EA

Silence Force

RO7783EA

Silence Force

RO7762EA

Silence Force

RO7747EA

Silence Force

RO7386EA

Silence Force

RO7366EA

Silence Force

RO7321EA

Silence Force

RO6383EA

Silence Force  Compact

RO6331EA

Silence Force  Compact

RO6381EA

Silence Force  Compact

RO6371EA

Silence Force  Compact

RO6365EA

Silence Force  Compact

RO6357EA

Silence Force  Compact

RO6831EA

X-Trem Power

RO6843EA

X-Trem Power

RO6883EA

X-Trem Power

RO6851EA

X-Trem Power

RO6853EA

X-Trem Power

RO6886EA

X-Trem Power

RO6856EA

X-Trem Power

RO6851EA

X-Trem Power

RO6883EA

X-Trem Power

Aspiratoare fara  sac

RO7691EA

Silence Force Cyclonic

RO7643EA

Silence Force Cyclonic

RO7612EA

Silence Force Cyclonic

RO7681EA

Silence Force Cyclonic

RO7623EA

Silence Force Cyclonic

RO7647EA

Silence Force Cyclonic

RO8396EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8388EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8370EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8359EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8341EA

Silence Force MultiCyclonic

RO8324EA

Silence Force MultiCyclonic

RO7266EA

X-Trem Power Cyclonic

RO7244EA

X-Trem Power Cyclonic

RO7262EA

X-Trem Power Cyclonic

RO7283EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6941EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6921EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6984EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6971EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6963EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6962EA

X-Trem Power Cyclonic

RO6723PA

Ergo Force

 

ART.3: GARANȚIE EXTINSĂ

Persoanele care doresc să beneficieze de garanția extinsă pentru aspiratorul Rowenta achizițioant,

participant la campanie trebuie:

1.       Să achizitioneze unul dintre produsele participante la campanie, descrise în art.2

2.       Să achiziționeze produsul în perioada campaniei menționată în art.1, exclusiv pe teritoriul României;

3.       Să păstreze factura de achiziție și certificatul de garanție internațional;

4.       Să acceseze site-ul www.rowenta.ro/garantie-extinsa și să se înscrie în Campanie accesând butonul „Înregistrează-ți produsul”, până la data de 15 ianuarie 2020, ora 23:59, inclusiv;

5.       Să completeze urmatoarele câmpuri obligatorii: Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail validă, Codul produsului (se alege din lista existentă pe site), Numărul facturii/bonului fiscal, Data facturii/bonului fiscal;

6.       Să citească și să accepte termenii și condițiile Campaniei;

7.       Să apese pe butonul „Înregistrează”;

Garanţia suplimentară de trei (3) ani este supusă aceloraşi termeni şi condiţii ca şi garanţia standard care v-a fost oferită împreună cu produsul în momentul achiziției. Garanția suplimentară se va acorda exclusiv pe baza facturii de achiziție și va fi valabilă numai dacă sunt întrunite cumulativ condițiile din garanția standard (cum ar fi, dar fără a se limita la: folosirea corespunzatoare a aparatului, folosirea accesoriilor originale și dedicate fiecarui produs Rowenta participant la aceasta Campanie), condițiile descrise în art.3, paragraful 1 și numai dacă informaţiile furnizate de persoana care efectuează înregistrarea sunt acordate în deplină cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinţă şi inregistrarea este completată şi primită de Groupe SEB Romania până la data de 15 ianuarie 2020, ora 23:59, inclusiv.

Groupe SEB România îşi rezervă dreptul de a modifica termenii acestei garanţii suplimentare de trei (3) ani, fără notificare prealabilă.

Prezentele reguli vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia României şi orice litigii care decurg din sau în legătură cu prezenta garanţie vor fi supuse instanţiei competente din România.  

Dacă vreo prevedere din aceste Reguli este considerată nulă şi neavenită de către orice instanţă care deţine jurisdicţia competentă, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale acestor Reguli, care vor rămâne în vigoare.

 

ART.4: REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa. Prin înscrierea la această Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite în scopuri publicitare, legate de această Campanie sau promoții viitoare organizate de Groupe SEB Romania SRL, fără alte obligaţii sau plăţi.

 

ART.5: RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

Înscrierile în campanie sau revendicările făcute pe baza unor facturi/bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale acestora sau ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora, înscrierile după data de 15 ianuarie 2020, ora 23:59, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

S.C. Groupe SEB România SRL și vânzătorii cu amănuntul ai produselor promoționale participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare a facturilor/bonurilor fiscale sau alte erori în legătură cu numerele imprimate pe acestea.

 Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.

ART.6: ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul poate decide încetarea prezentei Campanii înainte de data de 31 decembrie 2019 (data de final a Campaniei) din motive independete de voința sa, dar fără a se limita la apariția unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anunțat participanților pe www.rowenta.ro/garantie-extinsa.

 

ART.7: PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la campania „ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE!” confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Group SEB Romania SRL.

Scopul acestei baze de date constă în acordarea garanției extinse de 3 (trei) ani pentru produsele participante menționate în art.2.

Datele utilizatorilor platformei www.rowenta.ro/garantie-extinsa vor fi păstate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data înscrierii. După această perioadă, datele cu caracter personal vor fi șterse automat din baza de date.

Organizatorul va menține activă platforma pe o perioadă nedeterminată de timp. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicare în organizarea și gestionarea campaniei cum ar fi, dar fără a se limita la unitățile service abilitate Rowenta pentru efectuarea reparațiilor în garanție.

Participanților la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

-          dreptul de informare potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator și drepul de acces la date;

-          dreptul la rectificare;

-          dreptul de a solicita ștergerea datelor;

-          dreptul la restricționarea prelucrării;

-          dreptul la portabilitatea datelor

-          dreptul de opoziție prin care persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilorși libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

-            Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

În cazul în care participanții doresc stoparea procesarii datelor cu caracter personal înainte de data pentru care au furnizat acordul anterior, prin aceasta platforma se poate trimite o cerere de stopare a procesării și ștergerii definitive a datelor, adresată în scris pe adresa Groupe SEB Romania, Bucuresti, Str. Ermil Pangratti, nr. 13, sector 1. Aceste cereri vor fi soluționate în termenul legal de 30 de zile lucrătoare. Cererile vor fi soluționate de către Organizator, având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor personale venite din partea participanților pentru a le aduce la cunoștință ofițerului DPO. Organizatorul are de asemenea responsabilitatea de a trimite răspunsurile către participanții care au formulat astfel de cereri.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiilor implicate în organizarea și gestionarea acestei campanii.

În plus, participând la această campanie cu actualul regulament, declarați că ați citit și ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu Termenii, condițiile și Politica de confidențialitate  a Group SEB Romania SRL.

Participând la actuala campanie sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prezentei campanii, conform celor menționate mai sus.

Operatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii privind protecția   datelor personale stocate.