Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promotiei “Happy Wishlist”, campanie disponibila pentru toate categoriile de produse comercializate pe website-ul www.elefant.ro, este SOCIETATEA COMERCIALĂ Elefant Online S.A., Societate pe Actiuni, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8 , înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6415/23.06.2010, cod fiscal RO 26396066, reprezentată legal de Dan Vidrașcu, în calitate de Director General.

 

 

Art. 2. Drept de participare

La această promoție pot participa persoane fizice si persoane juridice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.

Participanții trebuie să se înregistreze valid (sa fie autentificati in contul de utilizator elefant.ro).

 

 

Art. 3. Procedura de participare la promoție

Pentru a beneficia de această promoție, clienții trebuie să adauge în Happy Wishlist produsele dorite, iar acestea vor constitui obiectul unor reduceri suplimentare (discountul suplimentar se aplica in functie de politica comerciala a companiei si, de asemenea, in functie de marja stabilita de furnizori).

Promotia prezinta doua etape, si anume:

  • Faza de adaugare produse in Happy Wishlist, utilizand butonul disponibil din pagina de prezentare a articolului, “Adauga in Happy Wishlist”;

  • Faza de finalizare comanda cu produsele dorite si deja adaugate in Happy Wishlist, utilizand butonul “Cumpara acum”.

Promoția se va desfășura conform informatiilor primite prin newsletter si, de asemenea, prezentate pe website-ul www.elefant.ro, iar clienții pot participa prin adaugarea produselor in Happy Wishlist in intervalul in care aceasta campanie este in curs de desfasurare.

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.

Dacă în decurs de o săptămână câștigătorul nu poate fi contactat atât via e-mail, cât și telefonic premiul va fi acordat unui alt participant.

 

 

Art. 4. Produsele participante la promoție

La aceasta promotie participa toate produsele disponibile pe website-ul www.elefant.ro, indiferent de categoria din care fac parte.

 

 

Art. 5. Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Elefant Online S.A. în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct al Elefant Online S.A. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al Elefant Online S.A. – Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București – organizatorul se obligă:

-să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

Art. 6. Prevederi generale

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.elefant.ro.

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale elefant.ro și pentru newsletterul elefant.ro.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului, pentru validarea contului personal din www.elefant.ro, fiecare participant la promoție fiind obligat să completeze cu date corecte toate câmpurile afișate.

Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: contact@elefant.ro sau puteți suna la numărul de telefon 031.9301.

 

Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni din “Termeni si Conditii” de pe www.elefant.ro.