Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei este SOCIETATEA COMERCIALĂ Elefant Online S.A., Societate pe Actiuni, cu sediul social în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6415/23.06.2010, cod fiscal RO 26396066, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta  al  ANSPDC P cu nr 19938 reprezentată legal de dl. Dan Vidrașcu, în calitate de Director General.

 

Art. 2. Drept de participare

La această promoție pot participa persoane fizice, cat si persoane juridice cu exceptia celor incadrati ca fiind de tip reseller si a celor de tip corporate, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele fizice sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.

 

Art. 3. Perioada de desfasurare a campaniei

Campania "50 LEI CADOU - Zilele elefant.ro" se va desfășura în perioada 30 Iunie, orele 18:30 - 2 Iulie, orele 23:59, 2017 pe site-ul web www.elefant.ro in limita stocului disponibil.

 

Art. 4. Procedura de participare la promoție

 

Pentru o comanda de minimum 100 de lei înregistrată de un user pe www.elefant.ro în perioada de valabilitate a campaniei, respectiv 30 Iunie, orele 18:30 - 2 Iulie, orele 23:59, 2017, userul primeste 2 vouchere însumând o valoare totală de 50 LEI respectiv:

  • 25 de lei un voucher;
  • 25 de lei al doilea voucher.

MENTIUNE:  indiferent de numarul comenzilor plasate de un user pe durata campaniei, vor fi generate doar 2 coduri per user. Cele doua coduri generate vor insuma 50 RON conform campaniei comunicate

Voucherele se emit dupa cum urmeaza si vor fi comunicate prin email si sms:

  • Primul voucher in data de 21 iulie si poate fi valorificat în intervalul 21 Iulie - 30 Iulie 2017, inclusiv, la achiziționarea de produse de pe www.elefant.ro în valoare de peste 100 LEI.
  • Al doilea voucher in data de 14 august si poate fi valorificat în intervalul 14 August - 20 August 2017, inclusiv, la achiziționarea de produse de pe www.elefant.ro în valoare de peste 100 LEI.

Voucherul este utilizabil o singură dată per utilizator unic (utilizatorul fiind identificat cu ajutorul adresei de e-mail inregistrata in momentul in care a fost plasata comanda din intervalul 30 Iunie, orele 18:30 - 2 Iulie, orele 23:59, 2017).

Voucherele nu se cumuleaza si nu se acorda rest.

Vouchere pot fi folosite exclusiv in momentul plasarii comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii dupa ce aceasta a fost plasata.

Promoția se va desfășura conform informatiilor primite prin newsletter si, de asemenea, prezentate pe website-ul www.elefant.ro , iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi in perioada in care promotia este in curs de desfasurare.

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.


Art. 5. Condiții de validitate

Pentru ca o achiziție să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) Participanții să îndeplinească drepturile de participare de la art. 2, art. 3, art. 4;

b) Participanții să se înregistreze valid (sa fie autentificati in contul de utilizator www.elefant.ro) și să plaseze comenzile in perioada in care promotia este activa.

 

Art. 6. Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Universal Online Promotion SRL în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct al SC Universal Online Promotion SRL. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al Universal Online Promotion SRL – București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 8 – organizatorul se obligă:

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Art. 7. Prevederi generale

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta.

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.elefant.ro.

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail si numarul de telefon indicat să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale elefant.ro și pentru newsletterul elefant.ro.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului, pentru validarea contului personal din www.elefant.ro, fiecare participant la promoție fiind obligat să completeze cu date corecte toate câmpurile afișate.

Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: contact@elefant.ro sau puteți suna la numărul de telefon 031.9301  

Prezentul regulament se completeaza cu orice alte prevederi si mentiuni (vouchere, anulare, modificare promotii etc) din “Termeni si Conditii” de pe www.elefant.ro.